Aukcje

Wszystkim, którym leży na sercu rozwój naszej działalności statutowej, zachęcamy do wystawiania swoich przedmiotów na naszą aukcję.

Wszystkie wystawione przedmioty będą zlicytowane a dochód z licytacji zostanie przeznaczony na cele statutowe Arkadii.