Składka członkowska

Płatna w styczniu - 30zł na rok

Płatna w pozostałych miesiącach - 60zł na rok

Druk przelewu składka za członkostwo