Oferta

Warsztaty żeglarskie 2019

Wszystkie pełnoletnie osoby Niesłyszące posiadające orzeczenie o niepełnosprawności zainteresowane wzięciem udziału w warsztatach żeglarskich w 2019 roku prosimy o wstępne zgłaszanie swoich kandydatur drogą mailową na adres: [email protected] z dopiskiem temat: Zgłoszenie Żagle 2019.

W zgłoszeniu należy podać:

  1. Imię i nazwisko
  2. Rok urodzenia
  3. Rodzaj/e i stopień niepełnosprawności
  4. Adres zamieszkania
  5. Informację czy brał/a już udział w podobnych warsztatach żeglarskich
  6. Preferowany / dogodny termin warsztatów licząc od pierwszej połowy maja 2019 roku do drugiej połowy października 2019 roku

Warsztaty trwać będą po 14 dni. Ich szczegółowe terminy zostaną ustalone m.in. na podstawie preferencji przyszłych uczestników szkolenia

Warsztaty będą finansowane ze środków PFRON.