Mazowiecki Klub Sportowy
Niesłyszących i Głuchoniewidomych
"Arkadia"