Misja

Status prawny organizacji: Stowarzyszenie zwykłe


Osoby formalnie zarządzające organizacją:

Krzysztof Chęciak – Prezes Zarządu

Jerzy Marczukiewicz – Skarbnik

Aleksandra Frączyk - Sekretarz


Pole działań:

Sport, turystyka, rekreacja, hobby.


Główne cele działań:

W klubie uprawia sport 60 niepełnosprawnych sportowców. Oprócz treningów umożliwiamy naszym sportowcom starty w ogólnopolskich a także międzynarodowych zawodach niepełnosprawnych. 
Umożliwiamy także uczestnictwo w warsztatach żeglarskich, wyprawach górskich, obozach sportowych, zgrupowaniach i koloniach.

- Propagowanie wśród osób głuchoniewidomych, niesłyszących, niewidomych dorosłych, młodzieży i dzieci kultury fizycznej i sportu. Przygotowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników na zawodach i imprezach sportowych. Prowadzenie wszystkich rodzajów profilaktyki i rehabilitacji poprzez sport, turystykę i rekreację.

- Upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji wśród głuchoniewidomych mieszkających na obszarze całego kraju.

- Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych dla niesłyszących (głuchych) i głuchoniewidomych oraz w innych imprezach integracyjnych dla osób niepełnosprawnych na obszarze całego kraju jak i poza jego granicami.

Jesteśmy pionierami sportu osób głuchoniewidomych!

Klub "Arkadia" jest jedynym zarejestrowanym klubem sportowym w Polsce, gdzie osoby głuchoniewidome mogą bez przeszkód w swoim gronie uprawiać sport wyczynowy!

Najważniejsze działania i programy prowadzone przez organizację w ciągu ostatnich lat

Aktualnie prowadzimy szkolenia sportowe osób niesłyszących i głuchoniewidomych w następujących sekcjach:

- szachy

- warcaby

- żeglarstwo

- tenis stołowy

- strzelectwo

W klubie uprawia sport 60 niepełnosprawnych sportowców.

Oprócz treningów umożliwiamy naszym sportowcom starty w ogólnopolskich a także międzynarodowych zawodach niepełnosprawnych.
Umożliwiamy także uczestnictwo w warsztatach żeglarskich, wyprawach górskich, obozach sportowych, zgrupowaniach i koloniach.


Klub jest członkiem:

- Polskiego Związku Sportu Niesłyszących

- Polskiego Związku Olimpijskiego Głuchych

- Polskiego Związku Sportowego Głuchych

Wspópracujemy z:

- Ministerstwem Sportu i Turystyki RP (poprzez przynależność związkową)

- Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- Międzynarodowym Komitetem Warcabowym Niepełnosprawnych

- Międzynarodowym Komitetem Szachowym Głuchych

- Samorządem Województwa Mazowieckiego

- Polskim Związkiem Głuchych

- Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym

- Urzędem Miasta Otwocka

- Starostwem Powiatowym w Otwocku

- UKS MDK Otwock

- Wydawnictwem Szachowym „Penelopa,”

- „Amilaut” Aparaty Słuchowe Warszawa