Wpisowe

Każdy nowo przyjęty Członek Klubu jest zobowiązany uiścić opłatę wpisowego do klubu w wysokości 100,00 PLN.

Druk przelewu